Statussida Envirocom AB

 

sendscoreTrovärdighet (sender score, grön) för våra e-post system är just nu 95. Om talet går under 50 finns det risk för att andra e-postsystem inte accepterar post från oss. Det har hittills aldrig hänt. Volymkurvan (blå) indikerar, med flytande skala, mängd e-post som hanteras av oss.