jun 272014
 

RAID hårddisk byts 21 Dec, system kommer då ha ett driftavbrott mellan 2300-2330. Schemalagt underhåll som minimerar risken för oplanerade driftavbrott. Vi passar på att uppgradera kapaciteten på lagringssystemet.

Sorry, the comment form is closed at this time.